Táborné Vincze Márta

Táborné Vincze Márta 1972-től a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium matematika tanára, 1977-tól vezetőtanára volt.

Az eltelt évtizedek alatt tanítványok generációit nevelte fel. Folyamatosan bővítette, fejlesztette tantárgyi és pedagógiai ismereteit. Mélyen átgondolt stratégiával tanított, építette fel a tananyagot, jól ismerve a megértés nehézségeit. Önálló gondolkodásra és lényeglátásra szoktatta diákjait. Az óráin egyszerre volt oldott hangulat és fegyelem. Tanítványai nemcsak matematikát tanultak tőle, hanem világfelfogást, önismeretet és tartást. Minden túlzás nélkül elmondható, hogy mára szép csendben iskolát teremtett.

Tanítása során az első pillanattól bizalmat ébresztett tanítványaiban. Ismerte diákjai problémáit, és bármikor „elérhető” volt, ha tanácsra volt szükségük. Rendszeresen személyre szóló feladatokkal készült az erre igényt tartó diákoknak. Az egy osztályon belüli óriási szintkülönbség ellenére tudott úgy tanítani, hogy mindenki szeresse a matematikát.

Eredményes munkájának látványos következménye, hogy az országos évfolyamszintű versenyeken tanítványai nagyszerű eredményeket értek el. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián diákjai kitűnően teljesítettek.

1977-től kezdve a tagozatos osztályok számára matematikai táborokat szervezett. 1986-tól továbbképzéseket tartott tanároknak és fővárosi tehetséggondozó szakköröket vezetett. Évtizedeken keresztül dolgozott a Kalmár László Országos Matematikai Tanulóverseny és az Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny versenybizottságaiban.

Eddigi munkáját több kitüntetéssel ismerték el, 1996-ban Beke Manó-díjat, 2005-ben Ericsson-díjat, 2013-ban Bonis Bona-díjat, 2014-ben Graphisoft-, és Németh László-díjat kapott. Kivételes emberi és szakmai kvalitásának, elhivatottságának, tehetséggondozó tevékenységének, méltó elismerése a Rátz Tanár Úr Életműdíj.