Simon Péter

Simon Péter 1997 óta tagja a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium tantestületének, melynek módszertani sokszínűségével, szakmai tudásával, minőségi munkájával meghatározó egyénisége.

Tanítási óráit, módszereit sokoldalúság, sokszínűség jellemzi. Olyan módszereket, alapvető stratégiákat ad át tanítványainak, amelyekkel a fizikai problémák érthetőbbekké válnak. Nagy empátiakészsége, tudása lehetővé teszi, hogy a legfiatalabb korosztálytól a legidősebbekig megszeressék a fizikát. Óráit kísérletekkel gazdagítja, előadásokat tart. Jó érzékkel választja ki a természettudományok iránt érdeklődő tanulókat, meghívja őket valamelyik szakkörébe, foglalkozik velük igazi mesterként.

Tanítványait magával ragadja szakmai tudása, megszállottsága és elkötelezettsége a fizika iránt, erre épül példaértékű és sikeres tehetséggondozó munkája. Modern fizika szakkörének sikerét mutatja, hogy a Szilárd Leó fizikaversenyen egymás után négyszer a pécsi Leőwey Gimnázium nyerte el a legeredményesebb iskolának járó Marx György Vándordíjat. Lelkiismeretes, odaadó oktató-nevelő munkájának eredményeként tanítványai ott vannak a legrangosabb országos és nemzetközi versenyek élmezőnyében, az elmúlt 10 évben három diákolimpikont nevelt.

Tankönyvet írt és rendszeresen publikál a különféle szakmai folyóiratokban. Szakmai munkájának elismeréseként 2012-től iskolája rendezheti meg a Mikola Sándor Fizikaverseny országos fordulóját a 10. évfolyamos tanulók számára. 1999-ban kezdeményezi és 2016-ig szervezője Pécsett az „Egy kis esti fizika” című előadássorozatnak.

Munkásságát a szakma számos díjjal jutalmazta, megkapta 2001-ben az Ericsson-díjat is.

Simon Péter nemcsak szűkebb környezete, de az ország szakmai közössége szerint is hazánk egyik legkiválóbb pedagógusa, fizikatanára. Munkája méltó jutalma a Rátz Tanár Úr Életműdíj.