Nagy Mária

Nagy Mária a kémia-fizika szakos diploma megszerzése után Pécsett helyezkedett el először nevelőtanárként, majd a pécsi Nagy Lajos Gimnázium tanáraként. 1998-ban kezdte pályafutását a Pécsi Kodály Zoltán Gimnáziumban, ahol ma is tanít és az intézmény meghatározó tanáregyénisége.

Mind szakköri foglalkozásokon, mind kémiaóráin odafigyelt arra, hogy ne csak a kémia iránt különlegesen fogékony diákjai, de az „átlagos” képességű tanulók is fejlődjenek. Munkássága példaértékű. Meghatározó szerepe van abban, hogy intézményében tanítása során egy kémiai „műhelyt” hozott létre. Tudatosan törekszik a folyamatos önfejlesztésre, az állandó megújulásra. A magával szemben támasztott igényesség pedagógusi munkájának minden területét áthatja.

Tehetséggondozó tevékenysége kiemelkedő. Tanítványai rendszeresen és eredményesen szerepeltek országos versenyeken. Diákjai közül az Országos Középiskolai Versenyen számos döntős, több Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny győztes került ki. Az Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny országos versenybizottságának 2010-től tagja, versenyfeladat készítő. Több nívós kémiaoktatással kapcsolatos könyv társszerzője, lektora, IBSE feladatlapok készítője.

2005-ben a kétszintű érettségi lebonyolítási folyamatában a pécsi régió multiplikátori feladatinak ellátására kérték fel kémia tantárgyból. Baranya megyei szaktanácsadó 2000-től 2015-ig, az országos szaktanácsadói névjegyzéken szerepel. A nyári szakmai továbbképzéseken rendszeresen részt vesz. Tapasztalatait műhelymunka keretében évente megosztja a baranyai kollégákkal. Részt vett a kétszintű kémia érettségi követelményrendszerének kidolgozásában.

Kiváló és eredményes tanári tevékenységét minősíti számos díj, 1988. és 2017. Miniszteri dicséret, 2012. Richter Alapítvány Kémia Oktatásért-díj, 2015. Magyar Kémikusok Egyesülete Nívó-díj.

Nagy Mária emberi tulajdonságai, szakmai munkája, kiváló tehetséggondozói tevékenysége alapján méltó a Rátz Tanár Úr Életműdíj elnyerésére.