Kurtán Mónika

Kurtán Mónika 1993 óta tanít, 2002-től a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanára, 2014-től intézményvezetője.

A pedagógusi munkájában a gyermekszeretet, a következetesség, valamint a segítőkészség vezényli. Elkötelezettsége a pedagógus élethivatás mellett töretlen. Mind szakmailag, mind emberileg, mindig készen áll a változó körülményekhez, a szülői, a gyermeki elvárásokhoz való alkalmazkodásra. Oktatói és nevelői tevékenységét magas színvonalon végzi. Szaktanári munkájában igen aktív, példamutatóan és önzetlenül dolgozik a szorosan vett tanrenden kívül is.

Módszertani felkészültségét, nagy gyakorlatát és türelmét bizonyítja, hogy nem csak válogatott képességű diákokkal képes megszerettetni szaktárgyait és velük kiváló eredményeket elérni, hanem motiválni tudja a kevésbé érdeklődő, néha gyengébb képességű tanulókat is. Tanítványainak nem csupán kimagasló szaktárgyi tudásával, hanem emberi értékrendszerével is utat mutat, sokuknak követendő példát jelent.

Példamutató magatartásáról, nagyfokú munkabírásáról és szakmai hozzáértéséről, szorgalmáról megannyiszor győződhettek meg kollégái, akik bátran támaszkodhatnak képességeire, tapasztalataira.

Tevékenysége egyik fontos eleme a tehetséggondozás. Külsős szakemberek (egyetemi - középiskolai tanárok, orvosok, stb.) meghívásával, bevonásával igyekszik a diákok érdeklődését kielégíteni mind az iskolai tehetséggondozó foglalkozásokon, mind a géniusz-táborban.

A tehetséggondozáson és versenyeken felül, mindezek anyagi bázisát biztosító források felkutatására is folyamatosan törekszik. Fontos szerepe van tehetséggondozó táborok szervezésében. Az iskola vezetőjeként határozottan, kimagasló szakmai tudással koordinálja, irányítja munkatársait, diákjait, a döntésekben és a feladatok megvalósításában fiatalos lendület, tenni akarás jellemezi munkáját.

Kurtán Mónika emberi tulajdonságai, szakmai munkája, kiváló tehetséggondozói tevékenysége alapján méltó a Rátz Tanár Úr Életműdíj elnyerésére.