Szászné Heszlényi Judit

Szászné Heszlényi Judit 1975-től az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban tanított kisebb megszakítással szinte egész pályája során, ahol nemcsak az iskola, hanem a hazai biológia oktatás egyik meghatározó személyisége lett.

Intézményében minta munkaközösséget épített ki, melyben természetes volt az elkészült szakmai anyagok egymással való megosztása, egy hatalmas feladattár felépítése. Energiája, lendülete kifogyhatatlan. Nagyszerű kapcsolatot teremtett diákkal, szülővel, kollégával egyaránt. Mindvégig aktív tagja volt a tantestületnek, felvállalva a legkomolyabb és legnagyobb szervezői munkát kívánó szakmai és egyéb rendezvények irányítását, új kezdeményezések meghonosítását.

Szemléletében korán új utakra lépett: az élménypedagógia, a projekttanítás, illetve a különféle technikai eszközök, majd az info-kommunikációs technikai eszközök használata a kezdetektől fogva beépült órai tevékenységébe. Egyik alapítója és aktív tagja az iskolai környezeti nevelési munkacsoportnak.

Diákok százait motiválta az orvosi vagy természettudományos kutatói pályán való elindításra, s több tucat diákja választotta részben az ő személyisége és szakmaisága hatására a tanári pályát.

Nevéhez fűződik számos biológia tankönyv és segédkönyv elkészítése, biológia szakos tanárjelöltek generációinak pályán való elindítása Környezettan szakmódszertant tanít az ELTE-n, és részt vett a környezettan szakmódszertan jegyzet írásában is. Készített biológia kerettantervet, módszertani segédanyagokat pedagógusok számára. Publikációs listája középiskolai tanárként szinte egyedülálló, szakmai eredményei kimagaslók.

Személyisége lehetővé tette, hogy mindig is egyfajta kiegyensúlyozó szerepet töltsön be a tantestületen belül. A tanítványok és kollégák által szeretett Judit néni a mai napig szinte ugyanolyan lendülettel és szeretettel tanít, nevel, mint pályakezdőként. Pedagógusi és szaktárgyi munkája példaértékű minden kollegája számára. Egyénisége, szakmai és emberi életútja alapján méltó a Rátz Tanár Úr Életműdíjra.