Falus András professzor emeritus, akadémikus

Az ELTÉ-n biológus szakán szerzett diplomát 1970-ben, majd ugyanitt az Összehasonlító Élettani Tanszékén doktorált.

Kutatási témái:

Immungenomika és epigenetika, egészségnevelés.

Tudományos karrierjének állomásai:

Mint kutató 1975-tól irányította az ORFI Molekuláris Biológiai Osztályát. 1994-től 2012-ig a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karán a Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézete igazgatója volt, 2017-től professzor emeritusa.

Oktatási tevékenysége:

1990 óta oktat immunológiát, 1994 óta sejtbiológiát, genetikát és genomikát is a Semmelweis Egyetemen illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Résztvesz a posztgraduális képzésben, eddig 47 doktorandusza szerzett PhD fokozatot.

Tudományos publikációk:

14 könyv és tankönyv szerzője ill. szerkesztője. 17 könyvfejezet és kb. 380 tudományos dolgozat szerzője, amelyekre közel 10.000 idézetet kapott. Számos nemzetközi tudományos konferencia plenáris előadója. Hosszabb tanulmányutakon vett részt Dániában (1980-81), USA-ban (1984-86), Japánban (1989) és Svájcban (1991).

Főbb tisztségei tudományos társaságokban:

Tudományos folyóiratok szerkesztése:

Jelentősebb kitüntetései:

Az EDUVITAL Nonprofit Egészségnevelési Társaság és Alapítvány alapítója