PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
RÁTZ TANÁR ÚR ÉLETMŰDÍJ - 2018
BIOLÓGIA-, MATEMATIKA-, FIZIKA-, KÉMIATANÁROK ELISMERÉSÉRE

letölthető pályázati felhívás és felterjesztési űrlap Pályázati felhívás és felterjesztési adatlap letöltése

 

Az Ericsson Magyarország, a Graphisoft SE és a Richter Gedeon Nyrt. közös díjat alapított magyarországi tanároknak, melyet a Fasori Gimnázium legendás hírű matematikatanáráról "RÁTZ TANÁR ÚR ÉLETMŰDÍJ"-nak nevezett el. E díj gondozására létrejött az Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért, amely díjazottakként az 1.500.000 forinttal járó elismerést minden évben két-két biológia-, matematika-, fizika- és kémiatanárnak ítéli oda.

A díjra a közoktatás 5-12. évfolyamain biológiát, matematikát, fizikát vagy kémiát tanító (vagy egykor tanító) tanárok terjeszthetők fel írásban - kizárólag a 2018. évben csatolt Adatlap kitöltésével és beküldésével - szakmai és társadalmi szervezetek, az ajánlott tanár tevékenységét jól ismerő kollektívák, kivételes esetekben magánszemélyek által.

A felterjesztés feltétele, hogy a jelölt a magyarországi közoktatás területén - nem szervezői munkakörben - dolgozó, az 5-12. évfolyamokon kimagasló oktató-nevelő tevékenységet végző/végzett, olyan életművel rendelkező tanár legyen,

A díjakat a Bolyai János Matematikai Társulat és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat díjbizottságai, a Magyar Kémikusok Egyesülete valamint a Magyar Biológia Társaság, a Magyar Biofizikai Társaság illetve a Magyar Biokémiai Egyesület ajánlásai alapján a három cég által felkért Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért Kuratóriuma ítéli oda az adott év kitüntetettjeinek.

A Kuratórium elnöke:   Dr. Kroó Norbert
A Kuratórium tagjai:    Lajos Józsefné
                                 Dr. Falus András
                                 Dr. Görög Sándor

A hat tudományos társaság a beérkezett ajánlásokat a fenti feltételek szellemében értékeli, s ennek alapján teszi meg javaslatait a díjazottakra 2018. október 15-ig. Ezen javaslatok alapján hozza meg döntését az Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért Kuratóriuma 2018. október 19-ig. A díj átadására várhatóan 2018 novemberében kerül sor.

Az írásos felterjesztéseket (Adatlapot) legkésőbb 2018. október 1-én éjfélig kérjük eljuttatni elektronikusan az info@ratztanarurdij.hu email címre, ahonnan azokat a megfelelő adminisztráció után, illetékesség szerint továbbítják a Bolyai János Matematikai Társulathoz, az Eötvös Loránd Fizikai Társulathoz, a Magyar Kémikusok Egyesületéhez, a Magyar Biológia Társasághoz, a Magyar Biofizikai Társasághoz, valamint a Magyar Biokémiai Egyesülethez. A felterjesztéshez szükséges Adatlap a http://www.ratztanarurdij.hu honlapon található, a "Pályázati felhívás" oldalról letölthető.

A korábbi évek felterjesztéseit - ha azt továbbra is fenntartják a javaslattevők - ismételten írásban kell megerősíteni!

Egy személynek három éven belül az Alapítók által létrehozott díjak közül csak egy adható.

A pályázattal vagy a felterjesztéssel kapcsolatos kérdések feltehetők munkaidőben Lukovics Ildikónak a következő telefonszámon: 06-20-203-5507.

 

- Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért Kuratóriuma